home by产品系列
  ·杯类
  ·清洁用品类
  ·衣架衣夹类
  ·储物类
  ·微波厨具类
  ·托盘类
  ·厨房用品类
  ·卫浴用品类
  
  显示器系列
  汽车塑料配件
  最 新 产 品
 
 

 

产品尺寸:
包装方式:
包装规格:
产品重量:
国际条码:
120D*110H 
144pcs/ctn 
775*540*730 
G.W.23.50kg 
6922314311617
P-1061A 欧乡通用筒1号
2003.06.06   
产品尺寸:
包装方式:
包装规格:
产品重量:
国际条码:
120D*145H 
120pcs/ctn 
785*630*650 
G.W.26.20kg 
6922314311624 
P-1062A 欧乡通用筒2号
2003.06.06   
产品尺寸:
包装方式:
包装规格:
产品重量:
国际条码:
120D*175H 
120pcs/ctn 
790*650*775 
G.W.29.40kg 
6922314311631
P-1063A 欧乡通用筒3号
2003.06.06   
产品尺寸:
包装方式:
包装规格:
产品重量:
国际条码:
1120D*220H 
96pcs/ctn 
101*510*775 
G.W.25.85kg 
6922314311648 
P-1064A 欧乡通用筒4号
2003.06.06   
产品尺寸:
包装方式:
包装规格:
产品重量:
国际条码:
325D*100H 
216pcs/ctn 
615*615*745 
G.W.34.00kg 
6922314352078 
P-5207 新厨果菜篮
2003.06.06   
产品尺寸:
包装方式:
包装规格:
产品重量:
国际条码:
210D*90H 
240pcs/ctn 
530*430*870 
G.W.35.42kg 
6922314352108
P-5210 新品洗菜篮
2003.06.06   
产品尺寸:
包装方式:
包装规格:
产品重量:
国际条码:
300L*255W*170H 
216pcs/ctn 
690*600*500mm 
G.W.37.35kgs 
6922314352184
P-5218 小新采方篮
2003.06.06   
产品尺寸:
包装方式:
包装规格:
产品重量:
国际条码:
345L*265W*80H 
144pcs/ctn 
700*535*510 
G.W.33.75kg 
6922314352191
P-5219  中新采方篮
2003.06.06   
产品尺寸:
包装方式:
包装规格:
产品重量:
国际条码:
395L*300W*100H 96pcs/ctn 
840*610*420 
G.W.29.85kg 
6922314352207
P-5220 大新采方篮
2003.06.06   
产品尺寸:
包装方式:
包装规格:
产品重量:
国际条码:
150D*120H 
144pcs/ctn 
740*570*380 
G.W.28.00kg 
6922314350104
P-5010  明富水勺
2003.06.06   
产品尺寸:
包装方式:
包装规格:
产品重量:
国际条码:
95D*290H 
96pcs/ctn 
810*615*630 
G.W.33.30kg 
6922314352139
P-5213 新欢筷子笼
2003.06.06   
产品尺寸:
包装方式:
包装规格:
产品重量:
国际条码:
395L*300W*100H 
96pcs/ctn 
840*610*420 
G.W.29.85kg 
6922314352207
P-5214 新潮饭匙盒
2003.06.06   
产品尺寸:
包装方式:
包装规格:
产品重量:
国际条码:
110L*50W*115H 
180pcs/ctn 
710*570*450 
G.W.29.00kg 
6922314352153 
P-5215 新潮饭匙
2003.06.06   
产品尺寸:
包装方式:
包装规格:
产品重量:
国际条码:
165L*100W*55H 
192set/ctn 
690*610*840
G.W.36.75kg 
6922314341010
T-4101 家常密封盒(小)三入装 
2003.06.06   
产品尺寸:
包装方式:
包装规格:
产品重量:
国际条码:
300L*225W*70H 
216pcs/ctn 
690*600*500 
G.W.37.35kg 
6922314352184 
T-4102  家常密封盒(中)三入装 
2003.06.06   
产品尺寸:
包装方式:
包装规格:
产品重量:
国际条码:
345L*265W*80H 
144pcs/ctn 
700*535*510 
G.W.33.75kg 
6922314352191
T-4103 家常密封盒(大)三入装
2003.06.06   
产品尺寸:
包装方式:
包装规格:
产品重量:
国际条码:
L163*W84*H110 
120 Pcs/Ctn 
705*485*620mm 
G.W. 22.5Kgs 
6922314321029 
F-2103 味津调味组4入 
2003.06.06   
产品尺寸:
包装方式:
包装规格:
产品重量:
国际条码:
L180*W180*H260
36 Pcs/Ctn 
730*555*690mm 
G.W.Kgs 
6922314321500
F-2150 好康保温提锅
2004.07.20   
产品尺寸:
包装方式:
包装规格:
产品重量:
国际条码:
L152*W23*H5mm 
***Pcs/Ctn
*****mm 
G.W.***Kgs 
6922314352511 
P-5251 好好用叉子 
2004.07.20   
产品尺寸:
包装方式:
包装规格:
产品重量:
国际条码:
L118*W118*H186 
72Pcs/Ctn
745*492*615mm
G.W.19.35Kgs 
6922314310177
P-1017L 大佳佳密封罐
2004.07.20   
产品尺寸:
包装方式:
包装规格:
产品重量:
国际条码:
L143*W77*H41 
216Pcs/Ctn 
655*455*685mm 
G.W.24.00Kgs 
6922314341003 
T-41OO 小小家常密封盒(180ml) 
2003.06.06   
产品尺寸:
包装方式:
包装规格:
产品重量:
国际条码:
L107*W107*H168
96Pcs/Ctn 
680*455*745mm 
G.W.20.20Kgs 
6922314311174
P-1017M 中佳佳密封罐
2003.06.06   
产品尺寸:
包装方式:
包装规格:
产品重量:
国际条码:
L92*W92*H145 
96Pcs/Ctn 
650*395*590mm 
G.W.14.78Kgs
6922314312171 
P-1017S 小佳佳密封罐
2003.06.06   
产品尺寸:
包装方式:
包装规格:
产品重量:
国际条码:
L163*W158*H96 
96Pcs/Ctn
800*455*633mm 
G.W.24.80Kgs 
6922314341362
T-4136A 家欢密封盒(四入装)
2003.06.06   
产品尺寸:
包装方式:
包装规格:
产品重量:
国际条码:
L163*W84*H110 
120Pcs/Ctn
705*485*602
G.W.22.50Kgs 
6922314321029 
F-2102 味津调味组 
2003.06.06   
产品尺寸:
包装方式:
包装规格:
产品重量:
国际条码:
L296*W155*H94 
48Pcs/Ctn 
605*475*725mm
G.W.16.58Kgs 
6922314356175
T-4115 家吉密封盒三入套装
2003.06.06   
产品尺寸:
包装方式:
包装规格:
产品重量:
国际条码:
L296*W155*H120
36Pcs/Ctn 
605*475*745mm 
G.W.27.92Kgs 
6922314341164 
T-4116 家吉密封盒五入套装(附滴水盘) 
2003.06.06   
产品尺寸:
包装方式:
包装规格:
产品重量:
国际条码:
 
 
 
 
2003.06.06