home by产品系列
  ·杯类
  ·清洁用品类
  ·衣架衣夹类
  ·储物类
  ·微波厨具类
  ·托盘类
  ·厨房用品类
  ·卫浴用品类
  
  显示器系列
  汽车塑料配件
  最 新 产 品
 
 

 

产品尺寸:
包装方式:
包装规格:
产品重量:
国际条码:
355L*195W*30H 
96pcs/ctn 
767*437*415 
G.W.29.40kg 
6922314310016
L-1001 长寿鱼盘
2003.06.06   
产品尺寸:
包装方式:
包装规格:
产品重量:
国际条码:
355D*40H 
48pcs/ctn 
760*390*510 
G.W.19.80kg 
6922314310054
L-1005 玫瑰水果盘
2003.06.06   
产品尺寸:
包装方式:
包装规格:
产品重量:
国际条码:
180D*130H 
72pcs/ctn 
580*385*645 
G.W.23.80kg 
6922314310337
P-1033 玫瑰花糖果盒
2003.06.06   
产品尺寸:
包装方式:
包装规格:
产品重量:
国际条码:
180D*65H 
216pcs/ctn 
585*390*645 
G.W.28.20kg 
6922314311334
P-1033B 玫瑰水晶碗
2003.06.06   
产品尺寸:
包装方式:
包装规格:
产品重量:
国际条码:
330D*20H 
72pcs/ctn
670*335*410
G.W.36.70kg
6922314331011
L-3101 冠美茶盘
2003.06.06   
产品尺寸:
包装方式:
包装规格:
产品重量:
国际条码:
300D*25H 
120pcs/ctn 
610*610*545
G.W.34.80kg 
6922314331073
L-3107 佳品圆托盘(小)
2003.06.06   
产品尺寸:
包装方式:
包装规格:
产品重量:
国际条码:
350D*25H 
96pcs/ctn
700*360*470
G.W.31.68kg
6922314331080
 L-3108 佳品圆托盘(中)
2003.06.06   
产品尺寸:
包装方式:
包装规格:
产品重量:
国际条码:
400D*25H
76pcs/ctn 
810*405*400
G.W.35.00kg 
6922314331097
 L-3109 佳品圆托盘(大)
2003.06.06   
产品尺寸:
包装方式:
包装规格:
产品重量:
国际条码:
345L*245W*220H 
36pcs/ctn 
805*700*500 
G.W.27.00kg 
6922314350098
L-3111 佳时速食托盘
2003.06.06   
产品尺寸:
包装方式:
包装规格:
产品重量:
国际条码:
395L*310W*20H
72pcs/ctn 
660*320*410
G.W.35.96.kg 
6922314331165
L-3116 佳佳日式托盘
2003.06.06   
产品尺寸:
包装方式:
包装规格:
产品重量:
国际条码:
L168*W168*H195 
48 Pcs/Ctn 
810*538*520mm 
G.W. 16.4Kgs 
6922314381153
L-8115 金苹果糖果盒
2005.03.20   
产品尺寸:
包装方式:
包装规格:
产品重量:
国际条码:
L477*W322*H62
24Pcs/Ctn 
670*490*805mm
G.W.12.00Kgs 
692231432513
L-3251 思茗茶盘
2003.06.06   
产品尺寸:
包装方式:
包装规格:
产品重量:
国际条码:
230D*283H 
36Pcs/Ctn 
705*475*590mm 
G.W.12.00Kgs 
6922314351521
P-5052A 康宝宝茶渣筒
2003.06.06   
产品尺寸:
包装方式:
包装规格:
产品重量:
国际条码:

 


2003.06.06