home by产品系列
  ·杯类
  ·清洁用品类
  ·衣架衣夹类
  ·储物类
  ·微波厨具类
  ·托盘类
  ·厨房用品类
  ·卫浴用品类
  
  显示器系列
  汽车塑料配件
  最 新 产 品
 
 

 

产品尺寸:
包装方式:
包装规格:
产品重量:
国际条码:
65D*105H 
360pcs/ctn 
850*430*645 
G.W.19.80kg 
6922314311082
P-1008C 凉水杯
2003.06.06   
产品尺寸:
包装方式:
包装规格:
产品重量:
国际条码:
85D*95H 
288pcs/ctn 
705*530*850 
G.W.23.75kg 
6922314310481
P-1048 家宝儿童杯
2003.06.06   
产品尺寸:
包装方式:
包装规格:
产品重量:
国际条码:
65D*105H 
360pcs/ctn 
850*430*645 
G.W.19.80kg 
6922314311082
P-1057 欧美水杯
2003.06.06   
产品尺寸:
包装方式:
包装规格:
产品重量:
国际条码:
105D*240H 
108pcs/ctn 
103*460*780 
G.W.25.30kg 
6922314310658
P-1065 欧登环保壶
2003.06.06   
产品尺寸:
包装方式:
包装规格:
产品重量:
国际条码:
95D*160H 
192pcs/ctn 
725*560*720 
G.W.21.55kg 
6922314350234
P-5023 大北欧密封杯
2003.06.06    
产品尺寸:
包装方式:
包装规格:
产品重量:
国际条码:
95D*160H 
192pcs/ctn 
755*572*730 
G.W.26.60kg 
6922314351231
P-5023A 大手提密封杯
2003.06.06   
产品尺寸:
包装方式:
包装规格:
产品重量:
国际条码:
75D*128H 
288pcs/ctn 
690*610*605 
G.W.21.00kg 
6922314350241 
P-5024 小北欧密封杯
2003.06.06   
产品尺寸:
包装方式:
包装规格:
产品重量:
国际条码:
75D*128H 
288pcs/ctn 
725*640*595 
G.W.24.34kg 
6922314351248
P-5024A 小手提密封杯
2003.06.06   
产品尺寸:
包装方式:
包装规格:
产品重量:
国际条码:
95D*180H 
192pcs/ctn 
794*614*783 
G.W.23.60kg 
6922314350258
P-5025 大北欧吸管杯
2003.06.06   
产品尺寸:
包装方式:
包装规格:
产品重量:
国际条码:
95D*180H 
192pcs/ctn 
795*622*800 
G.W.26.60kg 
6922314351255
P-5025A 大手提吸管杯
2003.06.06   
产品尺寸:
包装方式:
包装规格:
产品重量:
国际条码:
75D*128H 
288pcs/ctn 
690*610*605 
G.W.21.00kg 
6922314350241
P-5026 小北欧吸管杯
2003.06.06   
产品尺寸:
包装方式:
包装规格:
产品重量:
国际条码:
75D*150H 
240pcs/ctn 
655*505*840 
G.W.24.34kg 
6922314351262 
P-5026A 小手提吸管杯
2003.06.06   
产品尺寸:
包装方式:
包装规格:
产品重量:
国际条码:
85D*255H 
144pcs/ctn 
840*570*740 
G.W.26.90kg 
6922314350289
P-5028 大欧尚随身壶
2003.06.06   
产品尺寸:
包装方式:
包装规格:
产品重量:
国际条码:
85D*195H 
192pcs/ctn 
880*740*565 
G.W.24.10kg 
6922314350296
P-5029 小欧尚随身壶
2003.06.06   
产品尺寸:
包装方式:
包装规格:
产品重量:
国际条码:
82D*240H 
108pcs/ctn 
885*392*808
G.W.20.28kg 
6922314350302
P-5030 大欧来随身壶
2003.06.06   
产品尺寸:
包装方式:
包装规格:
产品重量:
国际条码:
82D*175H 
144pcs/ctn 
755*585*605 
G.W.21.20kg 
6922314350319
P-5031 小手提密封杯
2003.06.06   
产品尺寸:
包装方式:
包装规格:
产品重量:
国际条码:
87D*103H 
288pcs/ctn 
830*390*870 
G.W.32.45kg 
6922314352016
P-5201 欧奇大口杯
2003.06.06   
产品尺寸:
包装方式:
包装规格:
产品重量:
国际条码:
80D*87H 
360pcs/ctn 
775*365*945 
G.W.32.25kg 
6922314352023
 
P-5202 欧奇小口杯
2003.06.06   
产品尺寸:
包装方式:
包装规格:
产品重量:
国际条码:
92D*110H 
216pcs/ctn 
920*415*660 
G.W.34.30kg 
6922314352031
P-5203 欧宝大口杯
2003.06.06   
产品尺寸:
包装方式:
包装规格:
产品重量:
国际条码:
80D*95H 
288pcs/ctn 
810*368*765 
G.W.32.10kg 
6922314352047
P-5204 欧宝小口杯
2003.06.06   
产品尺寸:
包装方式:
包装规格:
产品重量:
国际条码:
96D*10H 
144set/ctn 
660*450*427 
G.W.43.00kg 
6922314310146
P-1014   上宾杯垫
2003.06.06   
产品尺寸:
包装方式:
包装规格:
产品重量:
国际条码:
96D*10H 
144set/ctn 
660*450*427 
G.W.43.00kg 
6922314310146
P-1014   上宾杯垫
2003.06.06